Spawanie Aluminium

Spawanie karterów, pokryw silnika, głowic silników.

Uszkodzenia wynikłe z urwania korbowodu, odłamania części karteru lub pokrywy.